Nữ giám đốc ngây thơ bị anh nhân viên đụ lồn

#1 Zoom+
3248

Nữ giám đốc ngây thơ bị anh nhân viên đụ lồn, sam đông đúc, có bếp ăn riêng của từng C, còn chúng tôi là các B. Trực thuộc D, nên bếp ăn ở trên D, hàng ngày chỉ cử người lên lấy cơm mang về B. Ăn riêng, đằng nào cũng xa… mặt trời nên đỡ hơn các C. Bộ binh… Lúc đó khẩu phần gạo của chúng tôi là hơn sáu lạng gạo cùng với vài đồng tiền ăn một ngày, phim xxx A. Trưởng do quen biết trên bếp ăn D. Nên lên báo cắt phần mấy thằng vắng mặt, lấy gạo và tiền ăn rồi cùng mấy anh em…

Xem thêm

IPX-528